Sứ mệnh

Bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa Việt Nam thông qua việc tạo tác nên các tác phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống gắn liền với câu chuyện. Nhằm tôn vinh các nghệ nhân và quảng bá văn hóa Việt Nam tới Quý khách hàng trong nước và Quốc tế.

Tầm nhìn

Với tôn chỉ phát triển bền vững, Tập đoàn Quà Quý Việt Nam phấn đấu đạt được những tầm nhìn sau:

Từ năm 2022 - 2025

Trở thành đơn vị số 1 về “Giải pháp quà tặng Doanh nghiệp”

Từ năm 2025 - 2030

Trở thành đơn vị lọt vào “Top 5” Doanh nghiệp quà tặng văn hóa lớn nhất Việt Nam

Từ năm 2030 - 2050

Trở thành Tập đoàn đa ngành nghề chủ đạo là quà tặng văn hóa lớn nhất Việt Nam, khu vực và vươn tầm ra thế giới.

LẤY BÁO GIÁ